Svezak 33 Br. 2 (2012): Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Kompletno izdanje