Svezak 25 Br. 2 (2004): Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Kompletno izdanje