Svezak 21 Br. 1 (2000): Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Kompletno izdanje