Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 26.06.2014.
  • Objavljen na Hrčku: 19.02.2015.

Sadržaj

Puni tekst

TEORIJSKO ZNANJE I PRAKSA U GLOBALNOM OKRUŽENJU (str. 7-13)

Jasmina Starc, Barbara Rodica, Iva Konda
Prethodno priopćenje


PODRUČJA PRIMJENE STAVOVA POTROŠAČA (str. 14-21)

Stanislav Nakić
Prethodno priopćenje


OSOBINE USPJEŠNIH PRODAVAČA OGLASNOG PROSTORA (str. 22-28)

Đurđica Bratičević, Irena Milković Krečar
Pregledni rad


ZNAČAJKE TRŽIŠNOGA NATJECANJA U SOFTVERSKOJ INDUSTRIJI REPUBLIKE HRVATSKE (str. 29-40)

Nataša Rupčić, Marina Kurjaković
Pregledni rad


FACEBOOK, KOMUNIKACIJA 21.STOLJEĆA (str. 48-52)

Ivana Vidak
Stručni rad


FEMALE ENTREPRENEURSHIP – AS POTENTIAL BENEFIT TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SERBIA (str. 53-57)

Miladin Kalinić, Marina Jovićević Simin, Dragan Janjušić
Stručni rad


GARANCIJSKI ŽIG KAO FAKTOR PREFERENCIJA POTROŠAČA (str. 58-61)

Marina Simin, Dragan Janjušić
Stručni rad


GASTRONOMIJA KAO VAŽAN DIO TURISTIČKE PONUDE U HRVATSKOJ (str. 62-67)

Katarina Drpić, Marko Vukman
Stručni rad


OBLIK I STRUKTURA POSLOVNOG PISMA (str. 79-82)

Ivana Vidak
Stručni rad


ODNOSI S JAVNOŠĆU U FUNKCIJI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA (str. 84-91)

B. Skoko, Maja Mihovilović
Stručni rad


POLOŽAJ ŽENA U MENAŽMENTU – NOVI TRENDOVI U FENOMENU STAKLENOG STROPA (str. 98-107)

Vlatka Ružić, Martin Perušić
Stručni rad


POUKE VELIKOG SLOMA 1929. I GLOBALNE KRIZE 2007. (str. 108-112)

Sanja Bach, Željko Kardum
Stručni rad


UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE IZVRŠAVANJA PROBACIJSKIH POSLOVA (str. 127-134)

Snježana Maloić, Dijana Šimpraga
Stručni rad


USPOREDBA PLANIRANJA I PRIPREMANJA ZA NASTAVNI RAD NA RAZLIČITIM NIVOIMA ŠKOLOVANJA (str. 135-140)

Vlado Halusek, Marijana Špoljarić
Stručni rad


UTJECAJ INTERNET MARKETINGA NA RAZVOJ BRENDA TURISTIČKE DESTINACIJE (str. 141-145)

Marko Vukman, Katarina Drpić
Stručni rad


Posjeta: 126.221 *