Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 19.09.2003.
  • Objavljen na Hrčku: 19.05.2007.

Sadržaj

Puni tekst

In memoriam akademiku Mati Suiću (1915.–2002.) (str. I-III)

Milko Brković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Focida Coin from the Hill-Fort Ošanići (Gradina) near Stolac (str. 1-5)

Snježana Vasilj
Izvorni znanstveni članak


The Foundation of Franciscan Monasteries on the Zadar Islands (str. 7-19)

Emil Hilje
Izvorni znanstveni članak


Don Juraj Zubina, a Priest of the Croatian Book (ab. 1400–1480) (str. 21-38)

Petar Runje
Izvorni znanstveni članak


“Norma nobilium generalis consilii civitatis Paghi” from the Year 1455 (str. 71-96)

Miroslav Granić
Izvorni znanstveni članak


Measurements of Dalmatian Ports in XVIth Century Manuals (str. 129-135)

Marija Zaninović Rumora
Pregledni rad


A Contribution to the Biography of Blaž Sidineo, the Bishop of Rab (1567–1583) (str. 137-151)

Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak


Navigational Routes on the Middle and Southern Adriatic in Giuseppe Rosaccio’s Viaggio (str. 153-199)

Milorad Pavić
Izvorni znanstveni članak


Territorial Forces during the French Administration in Dalmatia (1806–1809) (str. 271-289)

Tado Oršolić
Izvorni znanstveni članak


Dalmatian Salt Works in the XIXth Century (str. 309-326)

Stanko Piplović
Izvorni znanstveni članak


Concerning the Number of Italians/Pro-Italians in Dalmatia in the XIXth Century (str. 327-355)

Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak


Don Ivo Prodan’s Two Victories at the Elections for the Reichsrat in Wien (str. 375-391)

Marjan Diklić
Izvorni znanstveni članak


Emigration from Slavonia into America from 1905 to 1910 (str. 393-417)

Ivan Balta
Pregledni rad


The Bibliography of Dr Šime Peričić (1963–2002) (str. 419-446)

Mislav Elvis Lukšić
Bibliografija


Zbornik radova o grčkom utjecaju na istočnom Jadranu (str. 447-450)

Zdravka Jelaska Marijan
Recenzija, Prikaz slučaja


Ilustrirana kronološka povijest Hrvata (str. 451-452)

Franjo Šanjek
Recenzija, Prikaz slučaja


Izvori o bosansko-humskim srednjovjekovnim kršćanima (str. 453-457)

Milko Brković
Recenzija, Prikaz slučaja


Povijesne veze dviju provincija franjevaca konventualaca (str. 457-459)

Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja


Svakodnevica Donjih Kaštela 1900.–1939. (str. 460-462)

Zdravka Jelaska Marijan
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 123.570 *