Skoči na glavni sadržaj

Nursing journal , Vol. 21 No. 3, 2016.

  • Datum izdavanja: 16.12.2016.
  • Objavljen na Hrčku: 16.12.2016.

Sadržaj

Puni tekst

Metode mentoriranja prvostupnica sestrinstva (str. 200-203)

Slađana Režić
Izvorni znanstveni članak


Amniocenteza i metode zdravstvene njege (str. 204-210)

Marija Šilje
Stručni rad


Stavovi učenika škole za medicinske sestre o volontiranju (str. 216-220)

Mirjana Kozina, Ninoslav Mimica
Izvorni znanstveni članak


Atopijski dermatitis – uloga medicinske sestre, roditelja i bolesnika u kontroli bolesti (str. 221-225)

Blanka Rakidžija, Lena Kotrulja, Ana Bakija-Konsuo
Izvorni znanstveni članak


Učestalost preinvazivnih i invazivnih lezija vrata maternice na području Našica (str. 226-228)

Ljiljana Pavlović, Dubravko Habek
Izvorni znanstveni članak


Učestalost febrilnih konvulzija u dječjoj populaciji u Općoj bolnici Dubrovnik u razdoblju od 2013. do 2014. godine (str. 234-236)

Antonija Begić, Gabrijela Gulin, Nika Jeljenić, Sandra Merčep, Valentina Radić
Pregledni rad


Novi koncepti i trendovi u organizaciji pomoćnih djelatnosti bolničkog sustava (str. 237-244)

Brankica Rimac, Rosana Svetić Čišić
Stručni rad


Prevencija nastanka dekubitusa u operacijskoj dvorani kao pokazatelj sigurnosti pacijenata i kvalitete intraoperativne njege (str. 250-251)

Tina Burmas, Dijana Krstović, Naomi Mostafa, Marija Vijolić-Hilić, Jelena Vuinac
Pismo uredniku


Stupanj znanja o zlostavljanju žena u Dubrovniku (str. 260-269)

Lucija Vuičić
Izvorni znanstveni članak


Procjena kvalitete edukacije medicinskih sestara u pripremi trudnice za porod (str. 275-280)

Jadranka Ristić, Vesna Turuk, Ružica Mrkonjić
Izvorni znanstveni članak


Članci prihvaćeni za objavljivanje/Accepted manuscripts (str. 284-286)

Višnja Vočić-Hudorović
Vijest


Posjeta: 33.016 *