Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Nursing journal

logo Nursing journal

„Sestrinski glasnik” stručno-znanstveni je časopis Hrvatske udruge medicinskih sestara sa sjedištem u Zagrebu, Sortina 1a. Osnivač i vlasnik: Hrvatska udruga medicinskih sestara Glavni urednik: Damjan Abou Aldan, mag. phil., mag. med. techn. UREĐIVAČKI ODBOR Zamjenica glavnog urednika: izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg, Sveučilište Sjever Hrvatski uređivački odbor: Tanja Lupieri, mag.med.techn., Hrvatska udruga medicinskih sestara, Klinička bolnica „Sveti Duh“; doc.dr. sc. Ivica Matić, Škola za medicinske sestre Mlinarska; doc. dr. sc.Štefica Mikšić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strssmayera u Osijeku; dr. sc. Višnja Pranjić, Škola za medicinske sestre Vinogradska Međunarodni izdavački savjet: Majda Pajnkihar Prof., PhD, FAAN, FEANSK - Dean, Faculty of health social sciences Maribor; Izabella Uchmanowicz Prof., RN, PhD, FESC - Dean for Research, Faculty of Health Sciences, Wrocław; Jean Watson PhD, RN, AHN-BC, FAAN, LL (AAN) - Distinguished Prof/Dean Emerita University of Colorado Denver, College of Nursing, Watson Caring Science Institute; Danica Železnik Prof., RN, PhD. - Dean, Faculty of health and social sciences Slovenj Gradec Karen Nolte Prof., RN, PhD. Direktorin, Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Heidelberg, Germany; Anna La Torre, RN, MscNuring, MA History, PhD Student in Universitat Autonoma Barcelona. Assistant Professor, University of Milan, Italy. EAHN President Elektroničko izdanje: Stanić Marko Lektor za hrvatski jezik: Vedrana Zubak Lektor za engleski jezik: Vedrana Zubak IZJAVA Sestrinski glasnik (SG) međunarodni je recenzirani sestrinski časopis koji donosi širok spektar tema povezanih sa sestrinstvom. Ujedno je službeni glasnik Hrvatske udruge medicinskih sestara te izlazi tri puta godišnje. Sestrinski glasnik koristi se modelom Diamond Open Access. Navedeno znači da NE postoji naknada za objavu autorova rada te naknada za pristup objavljenim radovima. SG autorima dopušta i potiče ih na objavljivanje članaka predanih u SG na osobnim web stranicama ili repozitorijima institucija i prije i nakon objavljivanja u Sestrinskom glasniku (uz navođenje izvora). Urednik provjerava svaki rukopis te potencijalnu sličnost teksta s postojećim objavljenim tekstovima. Međunarodni izdavački savjet i Urednički odbor potiču autore da pišu članke na engleskom jeziku. Sestrinski glasnik predstavlja medij za objavljivanje visokokvalitetnih izvornih znanstvenih članaka te članaka koji promoviraju ili poboljšavaju sestrinstvo, zdravstvenu znanost ili praksu te obrazuju čitatelje časopisa. Svi radovi podliježu postupku recenzije koji provodi Urednički odbor i pozvani recenzenti. Ciljana su publika Sestrinskog glasnika medicinske sestre, zdravstveni djelatnici i stručnjaci za biomedicinu te menadžeri zainteresirani za kontinuirano poboljšanje kvalitete, ukupne procese upravljanja kvalitetom, kliničke postupke i sredstva. SG informira svoje čitatelje o trenutnim aktivnostima Hrvatske udruge medicinskih sestara, Središnjeg ureda, podružnica i stručnih društava te o društvenim problemima zdravstvenih djelatnika s posebnom pažnjom posvećenom medicinskim sestrama. Pod rednim brojem 872 od 15. veljače 1995. godine Ministarstvo kulture, Sektor za informiranje, u skladu sa Zakonom o javnom informiranju, izdalo je potvrdu o prijavi novina i odobrilo njihovo izlaženje. Osnivač časopisa jest Hrvatska udruga medicinskih sestara, a financira se sredstvima Udruge ili uz pomoć drugih institucija i donatora. Sestrinski glasnik je četveromjesečnik i izlazi tri puta godišnje. Tekstovi objavljeni u Sestrinskom glasniku izražavaju mišljenje autora i ne moraju se isključivo podudarati s mišljenjem Uredništva ili službenim stavom Hrvatske udruge medicinskih sestara. Žiro račun/Bank account Žiro-račun: 2402006-1100585350 Adresa - Uredništvo/Address-Editorial Office Hrvatska udruga medicinskih sestara Sortina 1a, 10 000 Zagreb, Hrvatska tel/fax: 01-655 0366 e-mail: hums@hums.hr Nakladnik/Publisher Hrvatska udruga medicinskih sestara, Zagreb Naklada / Edition 50 Grafičko oblikovanje/Design Grafički studio „MM” UDK broj: 614.253.2

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, dvostruko slijepa, jednostruka, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1995.
  • Učestalost izlaženja: 3
  • Područja pokrivanja: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Kliničke medicinske znanosti, Temeljne medicinske znanosti
  • Uključen u Hrčak: 07.03.2013.
  • Prava korištenja: "Sestrinski glasnik" je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju koristiti materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način. (Moguće ograničenje: Korisnici ne smiju koristiti materijale za komercijalne svrhe. Moguće ograničenje: Korisnici ne smiju mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal)