Skoči na glavni sadržaj

Croatica et Slavica Iadertina , Vol. 12/1 No. 12., 2016.

  • Datum izdavanja: 30.03.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 06.04.2017.

Sadržaj

Puni tekst

POSVETA VESNI JAKIĆ-CESTARIĆ (str. I-I)

Josip Lisac
Ostalo


ULOGA ZADARSKOGA LEKCIONARA U RAZUMIJEVANJU GENEZE NAJSTARIJIH HRVATSKIH LEKCIONARA (str. 3-24)

Vuk-Tadija Barbarić
Izvorni znanstveni članak


CONGRUENT DUAL IN MEDIEVAL CHAKAVIAN LEGAL TEXTS (str. 25-40)

Boris Kuzmić, Mario Šimudvarac
Izvorni znanstveni članak


IMOTSKA PREZIMENA (str. 41-63)

FAMILY NAMES IN IMOTSKI (str. 41-63)

Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak


PROSODY OF THE LOCAL DIALECT OF ZAGLAV ON DUGI OTOK (str. 65-96)

Robert Špralja
Izvorni znanstveni članak


IZABRANI ISTRORUMUNJSKI AMPELONIMI 2 (str. 97-125)

Goran Filipi
Izvorni znanstveni članak


LEGENDS AND TESTIMONIES ABOUT MIRACULOUS OUR LADY OF SINJ (str. 153-177)

Marko Dragić
Izvorni znanstveni članak


THE METAPHORICAL AND METONYMIC IMAGES OF WATER IN THE POETRY OF JOSIP PUPAČIĆ (str. 179-198)

Sanja Franković
Izvorni znanstveni članak


CHEVALIER PIER ALESSANDRO PARAVIA AND STRENNA DALMATA (1847) FROM ZADAR (str. 249-267)

Valter Tomas
Izvorni znanstveni članak


DIE LEBENSBESCHEIBUNG IN DER ZEITSCHRIFT "VIENAC" NACH DEM ABLEBEN AUGUST ŠENOAS (str. 269-310)

Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 92.566 *