Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 06.07.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 17.08.2020.

Sadržaj

Puni tekst

HTML5 ekstenzije za Adobe InDesign CC aplikacije (str. 7-16)

Sanja Brekalo, Klaudio Pap, Željko Knok
Stručni rad


Turizam događaja u malim sredinama Republike Hrvatske (str. 17-21)

Vladimir Filipović
Stručni rad


Kreativni menadžment (str. 23-27)

Vladimir Filipović
Stručni rad


Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama na primjeru Hrvatskoga Crvenoga križa (str. 29-36)

Valentino Gojević, Ivana Vidak
Stručni rad


Oblikovanje marketinškoga miksa na primjeru segmentacije tržišta autoškole (str. 37-41)

Boris Marjanović, Igor Halt
Stručni rad


Razvoj igre za Oculus Rift dk2 (str. 49-56)

Stjepan Rusan, Nenad Breslauer
Pregledni rad


Fraktali (str. 57-65)

Marina Trstenjak Petran, Valentina Novak
Stručni rad


Računovodstvo troškova uslužnih djelatnosti (str. 67-72)

Ivana Vidas, Sanja Petrović, Mladena Bedeković
Pregledni rad


Posjeta: 10.363 *