Skoči na glavni sadržaj

Nursing journal , Vol. 26 No. 2, 2021.

  • Datum izdavanja: 19.08.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 18.08.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Food supplements in healthcare professionals’ diet during COVID-19 pandemic (str. 82-91)

Vedrana Rugole, Jasna Pucarin-Cvetković, Milan Milošević
Izvorni znanstveni članak


Attitudes of students of the Medical School Dubrovnik about their mortality (str. 92-102)

Marija Čupić, Slavica Kozina, Sanja Zoranić, Mihaela Tepšić
Izvorni znanstveni članak


Sigurnost bolesnika u zdravstvenim ustanovama iz perspektive medicinskih sestara (str. 103-108)

Marijana Neuberg, Valentina Vincek, Matija Kovačić, Ivana Herak, Tina Cikač
Izvorni znanstveni članak


Perspektiva medicinskih sestara o njihovoj ulozi u farmaceutskoj skrbi: usporedba između Slovenije i Hrvatske (str. 115-119)

Benjamin Osmančević, Igor Karnjuš, Sabina Ličen, Mirko Prosen
Izvorni znanstveni članak


Stavovi i mišljenja učenika o osobama s duševnim poremećajima (str. 120-124)

Danijela Vukotić, Radoslav Kosić
Izvorni znanstveni članak


Pilot-istraživanje smanjenja dentalne anksioznosti i zadovoljstva pacijenata muzikoterapijom (str. 125-129)

Marijana Neuberg, Petra Kudelić, Mateja Križaj, Ivana Herak, Tina Cikač
Izvorni znanstveni članak


Stavovi medicinskih sestara i pacijenata o vidljivim tetovažama (str. 130-134)

Ivana Crevar, Radoslav Kosić
Izvorni znanstveni članak


Organizacija rada u operacijskim dvoranama u COVID bolnici – KB Dubrava (str. 143-150)

Blaženka Kozina Begić, Martina Osredečki Mihoci
Pismo uredniku


Posjeta: 13.157 *