Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 23.12.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 24.12.2021.

Sadržaj

Puni tekst

FAKTORI BRENDIRANJA TURISTIČKE DESTINACIJE NA PRIMJERU OPĆINE TRAVNIK (str. 6-19)

Samer Dolovac Dolovac, Darijo Jerković
Izvorni znanstveni članak


TRŽENJSKA ANALIZA TURISTIČNO-ŠPORTNE STORITVE V ČASU PANDEMIJE COVID-19 (str. 20-30)

Benjamin Urek, Karmen Erjavec
Izvorni znanstveni članak


KORELACIJA PROBLEMATIČNIH KREDITA I PROFITABILNOSTI BANKARSKIH SEKTORA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA (str. 31-41)

Miloš Dragosavac, Milan Gačević
Pregledni rad


BIG DATA KONCEPT I PRIMJENA U SAVREMENOM (str. 42-53)

Vernes Vinčević, Mahir Zajmović
Pregledni rad


PERCEPCIJA UTJECAJA OKOLIŠNIH ČIMBENIKA NA ZDRAVLJE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI (str. 54-71)

Stjepan Jelica, Vesna Brumnić, Mateja Znika
Pregledni rad


EKONOMSKA PROPAGANDA I TURIZAM (str. 72-84)

Bernadica Milićević
Pregledni rad


UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (str. 85-94)

Željko Sudarić, Sanja Gongeta, Marina Šimić Karaula
Stručni rad


KRIZNI MENADŽMENT U SPORTU ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 (str. 95-103)

Dea Rosandić, Željka Borzan
Stručni rad


Posjeta: 5.813 *