Skoči na glavni sadržaj

GLASILO FUTURE , Vol. 1 No. 5-6, 2018.

  • Datum izdavanja: 31.12.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 28.06.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Istraživanje općih saznanja o nekim vrstama trajnica na Mediteranu (str. 1-12)

Boris Dorbić, Lea Zemunović, Tea Zemunović, Emilija Friganović, Elma Temim, Katica Arar
Izvorni znanstveni članak


Mogućnosti uporabe nekih jestivih submediteranskih autohtonih i alohtonih vrsta za održive dekorativne vrtove na kršu (str. 41-48)

Jonathan Eric Meeker, Zvonimir Lišnić, Boris Dorbić, Emilija Friganović, Željko Španjol, Zvezda Bogevska
Stručni rad


Posjeta: 168 *