Skoči na glavni sadržaj

Primaljski vjesnik , No. 33./34., 2023.

  • Datum izdavanja: 02.06.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 02.06.2023.

Sadržaj

Puni tekst

UTJECAJ SOCIODEMOGRAFSKIH ČIMBENIKA NA DULJINU DOJENJA (str. 6-18)

Ana Križić
Stručni rad


TERAPIJSKA HIPOTERMIJA (str. 19-21)

Ariana Lorencin
Stručni rad


POLOŽAJI ZA RAĐANJE (str. 22-25)

Ariana Lorencin
Stručni rad


POUZDANOST APGAR INDEKSA U PROBIRU NEURORIZIČNE NOVOROĐENČADI (str. 26-30)

Martina Šebalj
Stručni rad


DEBLJINA I TRUDNOĆA (str. 31-36)

Maja Dernaj
Stručni rad


FAKTORI RIZIKA ZA NEURORIZIK KOD DJECE MALOLJETNIH TRUDNICA (str. 37-40)

Marijana Ivančić
Pregledni rad


SAGORIJEVANJE PRIMALJA NA RADNOM MJESTU (str. 41-47)

Maja Češnjaj, Deana Švaljug
Stručni rad


ISKUSTVO PORODA IZ ASPEKTA OČEVA (str. 48-63)

Željka Živković, Tea Štimac
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 843 *