Skoči na glavni sadržaj

Subterranea Croatica , Vol. 20 No. 1, 2022.

  • Datum izdavanja: 16.09.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 06.12.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 1-1)


Kazalo


20 godina speleološkog kluba Ursus spelaeus iz Karlovca (str. 2-9)

Neven Šuica, Nataša Cvitanović, Hrvoje Cvitanović
Stručni rad


Flanjkova špilja kod Slunja - najdulja špilja na području grada Slunja (str. 10-17)

Hrvoje Cvitanović, Domagoj Tomašković
Stručni rad


Istraživanja speleoloških objekata dijela kanjona rijeke Korane u NP Plitvička jezera (str. 18-56)

Neven Šuica, Hrvoje Cvitanović, Željko Baćurin, Dinko Tresić Pavičić, Nikolina Kuharić
Stručni rad


Uviraljka – ponor na Papuku (str. 71-76)

Goran Rnjak
Stručni rad


Špiljski školjkaši roda Congeria, jedinstveni fenomen Dinarskoga krša (str. 77-89)

Helena Bilandžija, Magdalena Grgić, Branko Jalžić
Stručni rad


Arheološka istraživanja brončanodobnog nalazišta Bobinac - Kozerine pećine iznad Sinca u Lici (str. 90-102)

Tatjana Kolak, Nataša Cvitanović, Neven Šuica, Krešimir Raguž, Hrvoje Cvitanović
Stručni rad


Skup speleologa Hrvatske 2021 (str. 110-112)

Matea Talaja, Lea Ovčarić, Valerija Butorac
Vijest


U Tučepima osnovano Speleološko društvo Meandar (str. 113-113)

Paško Visković
Vijest


Skriveni životinjski svijet Baraćevih špilja (str. 113-113)

Neven Šuica
Vijest


Rudnici-špilje otoka Visa (str. 114-114)

Neven Šuica
Vijest


Treći dinarski simpozij o biologiji podzemnih staništa (str. 117-118)

Teo Delić, Anja Kos, Maja Žagmajster
Vijest


Posjeta: 432 *