Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 28.03.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 28.03.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Kratki pregled genotoksičnoga i genoprotektivnoga djelovanja derivata 1,4-dihidropiridina (str. 7-7)

Elina Leonova, Nadezhda Ryabokon, Evita Rostoka, Vitalijs Borisovs, Astrida Velena, Egils Bisenieks, Gunars Duburs, Maija Dzintare, Roza Goncharova, Nikolajs Sjakste
Pregledni rad


Utjecaj mikrofiltracije na iskorištenje odabranih mikotoksina reguliranih zakonom na razini Europske unije (str. 15-15)

Marija Kovač Tomas, Anto Mijatović, Mateja Bulaić Nevistić, Bojan Šarkanj, Jurislav Babić, Tihomir Kovač
Izvorni znanstveni članak


Nova in vitro otkrića o citotoksičnosti halogeniranoga boroksina i deregulaciji gena povezanih sa staničnom smrću u stanicama GR-M melanoma (str. 21-21)

Nikolina Elez-Burnjaković, Lejla Pojskić, Anja Haverić, Naida Lojo-Kadrić, Maida Hadžić Omanović, Jasmin Ramić, Ajla Smajlović, Milka Maksimović, Sanin Haverić
Izvorni znanstveni članak


Različiti učinci samih hlapljivih anestetika ili u kombinaciji s gama-zračenjem od 1 i 2 Gy in vivo na DNA mišje jetre: preliminarno istraživanje (str. 33-33)

Vesna Benković, Mirta Milić, Nada Oršolić, Anica Horvat Knežević, Gordana Brozović, Nikola Borojević
Izvorni znanstveni članak


Učinci simvastatina i fenofibrata na malondialdehid i reducirani glutation u plazmi, jetri i mozgu normolipidemičnih i hiperlipidemičnih štakora (str. 41-41)

Antonija Vukšić, Dubravka Rašić, Suzana Žunec, Tamara Božina, Paško Konjevoda, Jasna Lovrić, Marinko Bilušić, Vlasta Bradamante
Izvorni znanstveni članak


Kratkoročni učinci onečišćenja zraka na broj bolničkih prijama zbog bolesti srca i krvožilja i šećerne bolesti u Sofiji u Bugarskoj (2009. – 2018.) (str. 60-60)

Angel M. Dzhambov, Krasimira Dikova, Tzveta Georgieva, Teodor I. Panev, Plamen Mukhtarov, Reneta Dimitrova
Izvorni znanstveni članak


Energetska i emisijska svojstva briketa od stabljika berlej duhana i njihovih kombinacija sa drugom biomasom kao obećavajuća zamjena za ugljen (str. 68-68)

Maja Malnar, Vesna Radojičić, Gordana Kulić, Zoran Dinić, Olga Cvetković
Izvorni znanstveni članak


Izvješće Centra za kontrolu otrovanja za 2022. (str. 69-73)

Željka Babić
Stručni rad


Congress report (str. A21-A24)


Vijest


Posjeta: 1.091 *