Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 19.09.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 01.06.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Podlaganje proteze – efektivni način održavanja proteze (str. 14-16)

Ana Marošević, Samir Čimić
Pregledni rad


Slinovnice i ravnoteža vode u tijelu (str. 17-21)

Iva Skvorcov, Lea Vuletić
Pregledni rad


Mikrobiološka dijagnostika u parodontologii (str. 22-25)

Dominik Štajdohar, Larisa Musić
Pregledni rad


Autotranspolantacija trećih molara u djece i adolescenata te prikaz slučaja (str. 26-29)

Mihaela Vrebac, Ivan Salarić
Studija slučaja


Kompjutorski navođena implantologija (str. 30-33)

Roko Bjelica, Irina Filipović Zore
Pregledni rad


Izrada protetskih radova i određivanje međučeljusnih odnosa – 1. dio (str. 34-39)

Julian Kralj, Saša Vukina, Nikša Dulčić
Pregledni rad


Modulacija odgovora domaćina na parodontnu infekciju (str. 40-44)

Ivona Kandić, Ivan Puhar
Pregledni rad


Antimikrobna fotodinamska terapija u parodontologiji (str. 45-47)

Marta Adam, Sandra Veličan, Domagoj Vražić
Pregledni rad


Etiologija i terapija hiperplazije gingive (str. 48-51)

Ana Lucija Perković, Domagoj Vražić
Pregledni rad


Endodontski liječeni zubi i keramičke ljuskice – indikacija ili kontraindikacija (str. 52-54)

Nikolina Horvatek, Jana Joksimović, Andreja Carek
Pregledni rad


Bioaktivni materijali za retrogradno punjenje (str. 55-58)

Ivana Marić, Ana Ivanišević Malčić
Pregledni rad


Ramanova spektroskopija kao metoda mjerenja stupnja konverzije kompozitnih materijala (str. 59-61)

Anđelina Šekelja, Ana Crnadak, Matej Par, Danijela Marović
Pregledni rad


Regeneracija upotrebom faktora rasta u parodontologiji (str. 62-64)

Anđelina Šekelja, Daria Sitnik, Ivan Puhar
Pregledni rad


Posjeta: 857 *