Skip to the main content
  • Publication date: 30.12.2015.
  • Published on HRČAK: 05.03.2016.

Table of contents

Full text

CRISIS OF VALUES AS CRISIS OF EDUCATION (page 7-20)

Zlatko Miliša, Jasminka Dević, Ines Perić
Original scientific paper


TVORBA STOPLJENICA (page 21-36)

Ana Mikić Čolić
Review article


SEMANTIČKE PROMJENE NJEMAČKIH POSUĐENICA NA PRIMJERU METAFORE U ROMANU ČOVJEK OD NOVINA (page 37-58)

Nikolina Pandža, Senka Marinčić
Preliminary communication


PRIGODNICE OTA ŠIAKOVIĆA – PREVLADANI OBLIK KNJIŽEVNE KOMUNIKACIJE (page 73-89)

Anica Bilić
Original scientific paper


GOTIČKI MOTIVI U PRIPOVIJETKAMA RIKARDA FLIEDERA JORGOVANIĆA (page 91-101)

Magdalena Blažević
Review article


SHVAĆANJE PREDMETA MATEMATIKE U OKVIRU ARISTOTELOVA REALIZMA (page 103-113)

Mate Penava, Mate Buntić
Review article


UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I PRAVNA REGULATIVA EUROPSKE UNIJE NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA (page 115-126)

Vlado Majstorović, Maja Medić, Marijana Bandić Glavaš
Review article


MAASTRICHT CONVERGENCE CRITERIA WITH A FOCUS ON BOSNIA AND HERZEGOVINA (page 127-150)

Željko Marić
Original scientific paper


POTREBA ZA REFORMOM PRAVOSUDNIH SUSTAVA U BiH (page 151-162)

Davor Martinović
Review article


Nezaobilazni lik hrvatske književne historiografije (page 185-192)

Andrea Sapunar Knežević
Case report


Daj dite materi! (page 193-204)

Pavao Knezović
Case report


Visits: 41.456 *