Skip to the main content
  • Publication date: 25.09.1996.
  • Published on HRČAK: 05.01.2022.

Table of contents

Full text

O nekim pitanjima pravnog položaja liburnskih općina u doba principata (page 1-12)

Lujo Margetić
Original scientific paper


Zadarski i ninski Mirmidonci (page 13-33)

Mate Suić
Original scientific paper


Pečat u ispravama hrvatskih narodnih vladara (page 35-41)

Milko Brković
Original scientific paper


Nekoliko bilješki o zaradskom zlatarstvu XIV. stoljeća (page 43-51)

Emil Hilje
Professional paper


Knin u razvijenom i kasnom srednjem vijeku (page 53-95)

Mladen Ančić
Original scientific paper


Solne mjere otoka Paga od XIV. do XVI. stoljeća (page 97-102)

Marija Zaninović-Rumora
Original scientific paper


Oporuke zadarskih iseljenika u Chioggi od XV. do XVIII. stoljeća (page 103-115)

Lovorka Čoralić
Original scientific paper


Dopuna povijesti pomorstva Silbe (page 117-128)

Šime Peričić
Original scientific paper


Administrativna struktura i plaće službenika Dubrovačke Republike (1700.-1808.) (page 129-156)

Stjepan Ćosić
Original scientific paper


Tri pisma banu Josipu Jelačiću iz veljače 1849. o stanju u Dalmaciji (page 191-199)

Tomislav Markus
Professional paper


Doprinos HAZU proučavanju ribarstva (page 201-248)


Professional paper


Stranka prava i Hrvatsko političko društvo koncem XIX. i na početku XX. stoljeća (page 249-261)

Marjan Diklić
Original scientific paper


Jean W. Sedlar, East Central Europe in the Middle Ages 1000-15000 (page 263-264)

Mladen Ančić
Case report


Krešimir Čvrljak, Znameniti putnici u Skradinu i na Krki (page 265-266)

Lovorka Čoralić
Case report


Miroslav Kurelac, Ivan Lučić Lucius: otac hrvatske historiografije (page 269-271)

Lovorka Čoralić
Case report


Bilješke uz znanstveni skup i zbornik o životu Danila Klena (page 277-279)

Elvis Lukšić
Case report


Ethnologica Dalmatica, sv. I-III. (page 279-282)

Lovorka Čoralić
Original scientific paper


Darko Darovec, Pregled istarske povijesti (page 282-284)

Željko Holjevac
Original scientific paper


Visits: 8.994 *