Skip to the main content

Review article

https://doi.org/10.25234/pv/16994

UTJECAJ ODLUKA I NAČELA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA NA REGULACIJU INSTITUTA POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU S POSEBNIM NAGLASKOM NA PRISREĆANJE KOMUNIKACIJA

Nevena Aljinović ; University Department of Forensic Sciences, University of Split, Ruđera Boškovića 33, Split, Republic of Croatia


Full text: croatian pdf 185 Kb

page 75-95

downloads: 81

cite


Abstract

U Ujedinjenom Kraljevstvu, regulatorni mehanizam za presretanje komunikacija doživio je značajne promjene u posljednjih nekoliko desetljeća. Sve do presude Europskog suda za ljudska prava (ECtHR) u predmetu Malone (1984.), u kojoj je utvrđena povreda prava na zaštitu privatnog i obiteljskog života iz čl. 8. Europske konvencije za zaštitu temeljnih prava i sloboda (ECHR), Ujedinjeno Kraljevstvo nije imalo koncizan zakonodavni okvir koji regulira presretanje komunikacija. Zakonodavni okviri koji reguliraju predmetnu materiju također su izmijenjeni standardima koje postavlja praksa ESLJP-a. Implementacija ECHR-a u britanski pravni sustav nametnula je više standarde zaštite privatnosti zajamčene čl. 8 ECHR,

Posebnost zakonskog uređenja posebnih dokaznih radnji u Ujedinjenom Kraljevstvu očituje se, za pojedine posebne dokazne radnje, u nepostojanju sudske kontrole, barem u fazi izdavanja i izdavanja naloga za njihovu provedbu. Danas je predmetno područje uređeno posebnim Zakonom o istražnim ovlastima iz 2000. (RIPA), Zakonom o istražnim ovlastima iz 2016. (IPA) i srodnim Kodeksima postupanja, no ne Zakonom o kaznenom postupku, kao što je slučaj u zemljama s kontinentalnom pravnom tradicijom.

U ovom radu autor analizira zakonske promjene koje su prethodile donošenju Uredbe o istražnim ovlastima iz 2000., kao i novog Zakona o istražnim ovlastima iz 2016. koji se može opisati kao najveća reforma britanske regulative o prisluškivanju, kakva je bila za prvi put u Ujedinjenom Kraljevstvu uključio je pravosudni element za ovlast presretanja. U tom kontekstu, postavlja se pitanje zadovoljavaju li nedavne zakonske promjene standarde koje je utvrdio ESLJP. Slijedom toga, iznose se zaključci vezani uz revidirani koncept predmeta.

Keywords

posebne dokazne radnje, ECtHR, ECHR, pravo na zaštitu privatnog i obiteljskog života, RIPA, IPA

Hrčak ID:

281061

URI

https://hrcak.srce.hr/281061

Article data in other languages: english

Visits: 215 *