Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

logo Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove, radove sa znanstvenih skupova, recenzije i prikaze knjiga te izvješća o relevantnim pravnim događanjima. Temeljni je cilj časopisa da objavljenim radovima pridonosi razvoju pravne znanosti ali i interdisciplinarnom proučavanju pravnih te pravu srodnih tema. Namijenjen je znanstvenicima, pravnim praktičarima, kao i široj akademskoj i društvenoj zajednici. Izlazi četiri puta godišnje. Radovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku, a po posebnoj odluci Uredništva i na drugim jezicima. Časopis je otvorenog pristupa. Tekstovi objavljeni u časopisu referiraju se u: Academic Search Complete; Academic Search Ultimate; CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Dimensions; Directory of Open Access Journals (DOAJ); ERIH PLUS; HeinOnline Law Journal Library; ProQuest Central; ProQuest Research Library; ProQuest Sociological Abstracts; ProQuest Worldwide Political Science Abstracts; Scite; Scopus; Ulrichsweb; Web of Science - Emerging Sources Citation Index. Časopis se tiska uz djelomičnu financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Prva godina izlaženja: 1985. Učestalost izlaženja: časopis izlazi četiri puta na godinu

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1985.
  • Učestalost izlaženja: 4
  • Područja pokrivanja: Sociologija, Politologija, Pravo, Ekonomija, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 15.02.2007.
  • Prava korištenja: Cjeloviti tekstovi radova iz ovog časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje prava autora i izdavača.