Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

logo Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove, radove sa znanstvenih skupova, recenzije i prikaze knjiga te izvješća o relevantnim pravnim događanjima. Temeljni je cilj časopisa da objavljenim radovima pridonosi razvoju pravne znanosti ali i interdisciplinarnom proučavanju pravnih te pravu srodnih tema. Namijenjen je znanstvenicima, pravnim praktičarima, kao i široj akademskoj i društvenoj zajednici. Izlazi četiri puta godišnje. Radovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku, a po posebnoj odluci Uredništva i na drugim jezicima. Časopis je otvorenog pristupa. Tekstovi objavljeni u časopisu referiraju se u: Academic Search Complete (EBSCO Information Services, Ipswich, Massachusetts, USA); Academic Search Ultimate (EBSCO Information Services, Ipswich, Massachusetts, USA); CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH, Frankfurt am Main, Germany); Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Infrastructure Services for Open Access, UK); ERIH PLUS (Norwegian Centre for Research Data, Bergen, Norway); HeinOnline Law Journal Library (William S. Hein & Co.,Inc., USA); ProQuest Research Library (ProQuest LLC, Ann Arbor, Michigan, USA); ProQuest Sociological Abstracts (ProQuest LLC, Ann Arbor, Michigan, USA); ProQuest Worldwide Political Science Abstracts (ProQuest LLC, Ann Arbor, Michigan, USA); Web of Science - Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics, Philadelphia, Pennsylvania, USA). Časopis se tiska uz djelomičnu financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Prva godina izlaženja: 1985. Učestalost izlaženja: časopis izlazi četiri puta na godinu

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1985.
  • Učestalost izlaženja: 4
  • Područja pokrivanja: Sociologija, Politologija, Pravo, Ekonomija, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 15.02.2007.
  • Prava korištenja: Cjeloviti tekstovi radova iz ovog časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje prava autora i izdavača.