hrcak mascot   Srce   HID

Upute za uredništva časopisa   • Kako započeti rad?
   • Unos osnovnih podataka o časopisu
   • Unos podataka za svaki novi broj (sveščić) časopisa
   • Unos priloga (radova) za pojedini broj (sveščić)
   • Kategorije priloga u časopisima (Categories of contributions in journals)

Kako započeti rad?

Prvo je potrebno, popunjavanjem obrasca zatražiti korisničku oznaku i lozinku za urednika sadržaja časopisa na portalu.

Nakon dobivanja korisničke oznake i lozinke unos podataka o časopisu obavlja se putem sučelja za administratore.

Unos osnovnih podataka o časopisu

Unose se slijedeći podaci koji se kasnije mogu mijenjati:

1. naslov, engleski naslov, alternativni naslov ili standardni skraćeni naslov (ako postoje)
2. UDK;
3. ISSN (više o kriterijima i načinu dodjele: ISSN ured za Hrvatsku http://www.nsk.hr/issn)
4. ISSN elektroničkog izdanja (više o kriterijima i načinu dodjele: ISSN ured za Hrvatsku http://www.nsk.hr/issn)
5. CODEN (neobavezno)
6. opis časopisa (na hrvatskom i engleskom jeziku). Ono što smatrate najvažnijim za predstavljanje vašeg časopisa, što će privući pozornost potencijalnih autora i čitatelja
7. uvjeti korištenja časopisa (na hrvatskom i engleskom jeziku). Npr. da je omogućen open access uz poštivanje autorskih prava, eventualno podatci za pretplatu na tiskani oblik i sl.
8. kontakt podaci (da se ne mora otvarati impresum za te podatke)
9. područja i grane znanosti u koje redakcija uvrštava svoj časopis (izbornik po klasifikaciji MZOŠ. Može se označiti i više područja ili grana znanosti )
10. upute za autore (obično u pdf formatu, poželjno na hrvatskom i engleskom jeziku)
11. upute za pisanje referenci, ako nisu sadržane u uputama za autore (obično u pdf formatu, poželjno na hrvatskom i engleskom jeziku)
12. upute recenzentima (nije obvezno; obično u pdf formatu, poželjno na hrvatskom i engleskom jeziku)
13. impresum. U impressumu su navedeni članovi uredništva, savjeta, možda povijest časopisa, i sl. (obično u pdf formatu, poželjno na hrvatskom i engleskom jeziku)
14. Karakteristična slika naslovnice časopisa - učitati

Napomena: ako odmah ne raspolažete svim podacima ili dokumentima u formatu prikladnom za učitavanje, unesite ono što imate, a sve ostalo možete naknadno dodati. Uvijek možete dopuniti, promijeniti ili ispraviti unešene podatke.

Unos podataka za svaki novi broju (svezak) časopisa

Unose se slijedeći podaci koji se kasnije mogu mijenjati:
1. Godina
2. Volumen/godište
3. Broj
4. Datum izdavanja (odnosi se na datum izdavanja određenog broja i unosi se po vlastitom izboru)
Napomena:Preporučamo unos tekućeg, najnovijeg broja, a po želji se mogu unositi i stariji brojevi, sve do prvog broja iz prvog volumena

Unos priloga (radove) za pojedini broj (svezak)

Za svaki prilog unose se slijedeći podaci koji se kasnije mogu mijenjati:
1. Iz izbornika se za svaki prilog bira kategorizacija članka (originalni znanstveni rad, pregledni rad, uvodnik, nekrolog, itd.. Vidi poseban dokument o definicijama i nazivima pojedinih kategorija)
2. DOI (Digital Object Identifier) – (detaljnije informacije o DOI, prednostima, načinima registracije i sl. potražite na http://www.doi.org/)
3. imena i prezimena autora (svaki autor unosi se u zasebno polje; po potrebi se mogu otvarati nova autorska polja, prozorčići)
4. oznaka za jezik naslova, sažetka i ključnih riječi rada. Trenutno se može odabrati: hrvatski, francuski, engleski, njemački i ruski jezik. (Po potrebi Srce će otvarati i polja za druge jezike)
   • Nakon unosa gornjih podataka i pritiskom na gumb Dodaj članak otvaraju se prozori – polja za unos bibliografskih podataka (i to za svaki odabrani jezik)
5. za svaki jezik zasebno se unose:
   • naslov rada
   • sažetak
   • ključne riječi
   • stranice "od - do"
   • Važno: obično imamo članak samo na jednom jeziku, ipak str. od-do ponavljamo za svaki jezik i to iste stranice, osim ako su i radovi na više jezika.
   • Tekst učitavamo samo kod odgovarajućeg jezika (obično u pdf)

Napomene i savjeti:


1. Kategorizirani prilozi (npr. znanstveni i stručni radovi, pregledni radovi) moraju imati sažetak i ključne riječi barem na jeziku izvornog teksta članka – to je pretraživo
2. Razni prilozi (in memoriam, prikaz, recenzije, vijesti i sl.) ne moraju imati sažetak i ključne riječi, samo podatke o autoru i naslovu, te puni tekst: svaki prilog preporučujemo zasebno učitati (uočeno je da neka uredništva unose npr. sve recenzije knjiga u jednom pdf dokumentu)
3. Specijalne znakove i grčka slova možete unijeti na način da na svom osobnom računalu otvaranjem tipke Start (lijevo dolje) odaberete All programs, te iz toga odaberete Accessories, pa iz tog izbornika birate System Tools, te stižete do izbornika u kojem odaberete i otvorite Character Map. Unutar Character Map potražite i odaberite željeni znak. Na toj tablici možete uočiti na dnu desno kako se može jednostavnije unijeti na željeno mjesto odabrani znak: npr. za grčko slovo „beta“ imat ćete uputstvo da se beta dobiva istovremenim pritiskom lijeve Alt tipke i ukucavanjem brojeva 0223.
4. Prilikom unosa podataka imate mogućnost označavanja u prozorčiću Objavi. Samo ako je taj prozorčić označen, vaš će se unos pojaviti na korisničkom sučelju HRČKA. Korisno je i u toku rada pored administracijskog sučelja otvoriti u zasebnom prozoru (tabu) i korisničko sučelje na stranici https://hrcak.srce.hr i kroz korisnički pristup pratiti uspješnost unosa naših podataka (uvijek napravite refresh, kako bi dobili najnovije stanje).
5. Nakon spremanja pojedinih priloga kao rezultat dobivate sadržaj (Table of Contents) za odabrani broj časopisa.
6. Stranice za unos nude opcije za spremanje ili poništavanje unesenih podataka, za naknadno ispravljanje spremljenih podataka, odnosno za dodavanje novih priloga, novih brojeva, novih volumena i godišta.


Kategorije priloga u časopisima (Categories of contributions in journals)

Hrvatski

English

Osnovna lista – Basic list

Uvodnik

Obično kratak članak koji donosi mišljenje ili stav. Često ga, ali ne uvijek, piše neki član redakcije

Editorial

An article, typically short, expressing an opinion or point of view. Often, but by no means always, written by a member of the publication's staff

Izvorni znanstveni članak

Sadrži dotada neobjavljene rezultate znanstvenog istraživanja. Članak mora sadržavati sve detalje nužne radi ponovljivosti opisanog rada . Obavezna recenzija

Original scientific paper, Original research paper

Reports unpublished results of original research. The paper has to contain all the necessary information to enable reproducibility of the described work.

Peer-reviewed contribution

Kratko priopćenje

Sadrži dotada neobjavljene rezultate kratkog ali završenog znanstvenog istraživanja, ili opisuje originalnu laboratorijsku metodu. Nema više od 1.000 riječi. Obavezna recenzija

Short communication, Brief communication Scientific note, Note

Reports unpublished results of short, but completed, original research, or describes original laboratory techniques (methods, apparatus, etc.). Notes should not exceed 1.000 words. Peer-reviewed contribution

Prethodno priopćenje

Sadrži dotad neobjavljene preliminarne rezultate znanstvenog istraživanja koje je poželjno brzo objaviti. Obavezna recenzija

Preliminary communication

Reports unpublished preliminary results of original research that require prompt publication. Peer-reviewed contribution

 

Pregledni rad

Sažet i kritičan pregled specifičnog istraživačkog područja (polja), sa svježim informacijama o trenutačnom stanju razvoja i usmjerenja. Obično se pišu na zamolbu urednika. Obavezna recenzija

Review article

A concise and critical survey of a specific research field, providing the reader with up-to-date information on current developments and trends. As a rule, reviews are written upon invitation from the Editor. Peer-reviewed contribution

Autorski pregled

Sažet i kritičan pregled autorovog istraživačkog područja (polja). Doprinos autora uspoređuje se s podacima (rezultatima, informacijama) koje su objavili drugi autori o istom području. Obavezna recenzija

Author's Review

A concise and critical survey of the author's current research field. The author's contribution is compared to the data (results, information) provided by other scientists in the same field. Peer-reviewed contribution

 

Stručni rad

Sažet i kritičan pregled odabrane teme, s usmjerenjima i kontroverzama u njoj. Mora biti razumljiv i nespecijalistima tog područja. Od znanstvenoga se razlikuje prvenstveno u tomu što ne donosi originalne rezultate autora istraživanja nego rabi već objavljene rezultate i koje sistematizira i objašnjava.

Tu se uvrštavaju i radovi za koje još nemamo hrvatski naziv, a engleski je "Featured article". To je sažet i kritičan pregled odabrane vruće teme. Mora biti razumljiv i nespecijalistima toga područja. Obično uredništvo naručuje takve priloge. Obavezna recenzija

Professional paper , Featured article

A concise and critical review of a chosen topic, pointing to trends and controversies in the field. They should be understandable to non-specialists.

 

Recen term "Featured article": A concise and critical overwiew of a selected hot topic, understandable to nonspecialists. As a rule, featured articles are written upon invitation from the Editor. Peer-reviewed contribution

Izlaganje sa skupa

Izlaganje s nekog znastvenog ili stručnog skupa (kongresa, simpozija, konfrencije , itd.) Neobavezna recenzija

Conference paper

Communication presented at a congress, symposium, conference, etc. Peer-reviewed contribution(not obligatory)

Sažetak sa skupa

Sažetak (kratak ili proširen) s nekog ) znastvenog ili stručnog skupa (kongresa, simpozija, konfrenciie , itd. ) Sa ili bez recenzije

Meeting abstract

A summary (brief or extended) prepared for a meeting. May be Peer-reviewed contribution

Banka podataka

Sadrže nove znanstvene podatke sortirane po nekom načelu, a namijenjene daljnjim znanstvenim interpretacijama i praktičnoj upotrebi (to su podaci koji nisu bili publicirani u samom radu, zbog svoje količine)

Obavezna recenzija

Data bank contributions

contain new scientific data in order to make them available for subsequent scientific interpretation and various practical uses (not published in printed journal) Peer-reviewed contribution

 

 

Dodatni prilozi (obično bez sažetaka i bez recenzije) –

Additional contributions (usually without abstracts and aren't Peer-reviewed)

Životopis

Životopis značajnih domaćih ili inozemnih znanstvenika

Curriculum vitae

Biography of significant domestic or foreign scientists

Esej

Kratak osvrt na neku temu s iznošenjem promišljanja autora, često na osnovu osobnog iskustva i doživljaja istog.

Essay

A short work that treats of a topic from an author's personal point of view, often taking into account subjective experiences and personal reflections upon them.

Bibliografija

Popis radova (knjiga, članaka, patenata itd.) na određenu temu, određenog autora i dr.

Bibliography

A list of publications (books, articles, patents, dissertations, etc.) usually on a subject or by a particular author

Vijest

Nova informacija o određenim, aktualnim događajima.

News

New information about specific and timely events

Crtice

Kratak osvrt s osobnim zapažanjima na sadašnji ili prošli događaj.

Reminiscence

A mental impression retained and recalled from the past

In memoriam, Nekrolog

Obavijest o nečijoj smrti koja uobičajeno sadrži kratku biografiju.

In memoriam, Obituary

A notice of someone's death; usually includes a short biography

Recenzija, Prikaz

Kritički prikaz knjige.

Book Review

A critical review of a book (usually a recently published book)

Pismo uredniku

Prostor predviđen za iznošenje drugačijih znanstvenih stavova ili razmjenu različitih mišljenja u vezi rada tiskanog u časopisu.

Letter to the Editor

Are a medium for expression of scientific opinions or exchange of different views concerning the material published in the journal.

Ispravak

Ispravak grešaka iz prethodnog broja.

Erratum

The correction of errors from prior issues

Zahvala

Izjava zahvale za nešto ili nekome.

Acknowledgement

A statement acknowledging something or someone

Kazalo

Abecedni popis imena osoba ili predmeta s podatkom o stranicama na kojima se pojavljuju. (Kazalo sveska/volumena ili sveščića/broja časopisa).

Index

An alphabetical listing of names and topics along with page numbers where they are discussed. (Issue or volume indexes in journals).

Ostalo

Radovi koje nije moguće razvrstati unutar nijednog od gore navedenih tipova.

Other

A content type other than exists in the list above