O časopisu

Dijete i obitelj u suvremenom društvu je interdisciplinarni znanstveni časopis u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Glavni cilj Časopisa je objavljivanje znanstvenih istraživanja koja doprinose razvoju znanosti u čijem fokusu je dijete i obitelj, te radova koji mogu utjecati na promjene politika, propisa, programa i praksi relevantnih za dijete i obitelj. Časopis objavljuje teorijske, empirijske i pregledne radove iz različitih područja i disciplina koje istražuju koncepte, razvoj, prava i zaštitu djeteta i obitelji poput prava, socijalnih djelatnosti, psihologije, psihijatrije, obrazovanja, sociologije, politologije, ekonomije, povijesti, religijskih znanosti i ostalih disciplina.