O časopisu

U 2007. godini časopis Fluminensia kategoriziran je kao a1 časopis. Uredništvo smatra da su time potvrđeni dugogodišnji trud i nastojanja svih ranijih uredništava časopisa oko stjecanja ugleda časopisa u znanstvenoj javnosti. Usto, časopis se citira u relevantnim bazama podataka, što je za prepoznatljivost časopisa u inozemstvu i razvoj hrvatskoga nakladništva, kao i za prepoznatljivost hrvatskih znanstvenika u međunarodnoj znanstvenoj javnosti ključno. Časopis se distribuira u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. 

 

Creative Commons licenca
Ovo je časopis u otvorenom pristupu Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

Fluminensia je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj svakoga broja časopisa slobodno je dostupan bez naknade. Korisnici imaju pravo bez prethodnoga dopuštenja izdavača ili autora čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati ili mrežno povezivati članke objavljene u časopisu, a u skladu s definicijom Budimpeštanske inicijative o otvorenome pristupu (BOAI). 

Uredništvo časopisa Fluminensia autorima ne naplaćuje predaju priloga, njihovu obradu ni objavu u časopisu.

Autori zadržavaju autorska prava. 

Digitalna pohrana časopisa: Hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Radove objavljene u časopisu Fluminensia dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.