Časopis uređuju

Glavna i odgovorna urednica
Lada Badurina, Sveučilište u Rijeci


Izvršni urednici

Marina Marinković, Sveučilište u Rijeci

Saša Stanić, Sveučilište u Rijeci

Uredništvo

Lada Badurina, Sveučilište u Rijeci
Dejan Durić, Sveučilište u Rijeci
Marina Marinković, Sveučilište u Rijeci
Danijela Marot Kiš, Sveučilište u Rijeci
Aleksandar Mijatović, Sveučilište u Rijeci
Nikolina Palašić, Sveučilište u Rijeci
Ivo Pranjković, Sveučilište u Zagrebu
Diana Stolac, Sveučilište u Rijeci
Anastazija Vlastelić, Sveučilište u Rijeci
Sanja Zubčić, Sveučilište u Rijeci
Ivana Žužul, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Međunarodno uredništvo

Maciej Czerwiński, Uniwersytet Jagielloński
Loreta Georgievska, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij
Georg Holzer, Sveučilište u Beču
Janneke Kalsbeek, Universiteit van Amsterdam
Marina Katnić-Bakaršić, Sveučilište u Sarajevu
Leszek Małczak, Uniwersytet Śląski, Katowice
Svein Mønnesland, Universitetet i Oslo
Vladimir Patraš, Sveučilište Mateja Bela, Banska Bystrica
Krystyna Pieniążek-Marković, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
Stijn Vervaet, Universitetet i Oslo