Kontakt

Sveučilišna avenija 4, Rijeka

Glavni kontakt

Lada Badurina
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Pomoćni kontakt

Saša Stanić