SLIČNOST ISKAZANA ZAMJENICAMA I ZAMJENIČKIM PRILOZIMA U HRVATSKOME JEZIKU: KVALITATIVNE, KVANTITATIVNE I INE ODREDNICE

Autor(i)

  • Maja Brala Vukanović University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences
  • Peter Gärdenfors Department of Philosophy, Lund University
  • Mihaela Matešić Faculty of Humanities and Social Sciences

Ključne riječi:

zamjenice, zamjenički prilozi, čestica za iskazivanje sličnosti, hrvatski jezik, značenjska obilježja, značenjska domena

Sažetak

U radu se istražuje posebna potkategorija značenjskih obilježja zamjenica i zamjeničkih priloga kojima se u hrvatskome jeziku izražavaju količinska i kvalitativna značenja – uzimajući pritom u obzir osobito upitne (tj. upitno-odnosne) zamjenice i priloge. Analizira se lingvistička uloga tih leksičkih jedinica u konstrukcijama za izražavanje sličnosti u hrvatskome jeziku. Rezultati semantičke analize pokazuju da se značenjska obilježja koja se aktiviraju u takvim konstrukcijama podudaraju s onima koja karakteriziraju sustav hrvatskih demonstrativa u cjelini. Posebno je pritom zanimljivo to što se unatoč tome što bi se izborom odgovarajuće zamjenice, odnosno zamjeničkoga priloga umjesto čestice „kao” precizno uputilo na pojedino semantičko obilježje, ipak, kada je riječ o konstrukcijama za iskazivanje sličnosti, u uporabi ponajviše poseže za općom česticom za iskazivanje sličnosti „kao”.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-02-26

Broj časopisa

Rubrika

Prethodno priopćenje