TRI POJMA ZA JEDAN: EKSEMPL, PELDA I PRILIKA. POKUŠAJ ZNAČENJSKOGA I VRSNOGA NIJANSIRANJA U PRIJEVODU LATINSKOGA LEKSEMA EXEMPLUM

Autor(i)

  • Andrea Radošević Staroslavenski institut, Zagreb
  • Marija-Ana Dürrigl Staroslavenski institut, Zagreb

Ključne riječi:

exemplum, srednji vijek, glagoljski rukopis, zbirka propovijedi

Sažetak

U radu se analizira odnos prema višeznačnosti latinskoga leksema exemplum. Problematika žanrovskog pitanja exemplum-a i njegove uporabe još i danas predstavlja izazov raznim istraživačima. Riječ je o pojmu kojim su se u srednjemu vijeku najčešće označavali kratki narativni oblici (egzempl u užem značenju) i retoričke figure. Autori srednjovjekovnih tekstova, uključujući i Johannesa Herolta kao autora zbirke propovijedi prema kojoj su nastali glagoljski Disipuli, njime su označavali ona mjesta u tekstu koja su bila obuhvaćena egzemplifikacijom. U glagoljskim Disipulima na mjestu lat. exemplum-a pojavljuju se leksemi iz triju idioma: eksempl, pelda, prilika. Istraživanje podznačenjskih valera navedenih triju bliskoznačnica pokazalo je postojanje određene dosljednosti u njihovoj uporabi. Exemplum se prevodi kao pelda kada se odnosi na paradigmatski primjer, znatno rjeđe na retoričku figuru. Prilika se pojavljuje na mjestima na kojima je exemplum označavao retoričku figuru, biblijsku parabolu, samo katkad paradigmatski primjer. Srednjovjekovni exemplum kao kratki narativni oblik prevodi se isključivo atinizmom eksempl. U radu se istražuje pokušaj razlikovnoga terminološkoga obilježavanja latinskoga pojma u glagoljskom rukopisu s ciljem utvrđivanja načela na temelju kojih se provodio izbor triju bliskoznačnica.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-02-26

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak