O ODRŽIVOSTI SEMANTIČKOG POIMANJA PRESUPOZICIJA

Autor(i)

  • Nikolina Palašić Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

presupozicije, projekcija, semantika, pragmalingvistika

Sažetak

U radu se problematiziraju presupozicije i njihove temeljne karakteristike te se razmatra još uvijek neriješeno pitanje jesu li one semantički ili pragmalingvistički fenomen. Na temelju povezanosti presupozicija i leksičkih elemenata te sintaktičkih struktura propituje se uvjerenje da je moguće kakvu određenu presupoziciju uvijek vezati uz točno određeni leksičko-sintaktički element,
odnosno propituje se mišljenje da postoje takozvani garanti presupozicija. Na posve konkretnom problemu projekcije presupozicija, odnosno njihova prijenosa iz surečenice u složenu rečenicu u koju je ta surečenica uključena, razmatra se
njihova kontekstualna ovisnost, pri čemu kontekst predstavlja rečenica unutar koje se presupozicija pojavljuje. Cilj je rada na konkretnim primjerima pokazati da kontekst utječe na stvaranje presupozicija te da nije održivo njihovo poimanje kao inferencija koje nastaju na temelju semantičkih garanata.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-03-04

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak