ULOGA MEDIJA U STVARANJU JAVNE PERCEPCIJE IMIGRANATA

Autor(i)

  • Željko Karabuva Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

konceptualna metafora, imigranti, javni diskurs, medij

Sažetak

Imigracija je postala jedna od najvažnijih tema u političkoj debati u javnim medijima tijekom prošlog desetljeća. Ovo istraživanje analizira termine koje mediji koriste u opisu fenomena imigracije i imigranata. Osnovna je namjera ovoga rada proučavanje konceptualnih metafora injihove realizacije u vodećim britanskim, američkim i hrvatskim novinama. Ovim se radom nastoji upozoriti na važnost promišljene upotrebe konceptualnih metafora kojima se oblikuje kontekst diskursa vezanog uz fenomen imigracije. Kognitivna teorija čini teoretsku podlogu ovoga rada (vidi Lakoff & Johnson 1980, Kövecses 2002, Goatly 2007, Barcelona 2000, Croft et al. 2004) i primijenjena je u analizi medijskog diskursa i njihove percepcije immigranata (vidi Wodak 2015; van Dijk, 2000; Cunningham-Parmeter, 2012; Musolff, 2015, Drulak 2006, etc.). Rezultati analize reprezentativnog korpusa metafora vezanih uz imigrante pokazuju da ograničeni broj ‘konceptualnih okvira’ definira percepciju imigranata. Identificirano je nekoliko temeljnih modela: imigrant=stranac; imigracija=voda, poplava; imigracija=kretanje, putovanje, itd. Ove se metafore koriste u različitim diskursima kojima se nastoji dublje promišljati o konceptu imigracije. Empirijsko istraživanje pokazuje kako mediji definiraju svoje viđenje imigranata. U ovome radu koristili smo interdisciplinarni pristup, kombinirajući kvalitativne i kvantitativne istraživačke metode, uključujući socio-političke i lingvističke poglede na ovu problematiku. Ishod istraživanja može poslužiti kao mogući izvor informacija za buduća istraživanja kako bi se bolje definirala uloga medija u oblikovanju i definiranju javnog mišljenja o problemima imigracije.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-03-04

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak