PRIJELOMNA KNJIGA ZA HRVATSKU STANDARDOLOGIJU

ANĐEL STARČEVIĆ, MATE KAPOVIĆ, DALIBORKA SARIĆ, JEZIKU JE SVEJEDNOZagreb: Sandorf, 2019

Autor(i)

  • Petar Vuković

Ključne riječi:

standardni jezik

Sažetak

Problematika standardnog jezika u jezikoslovnoj kroatistici tradicionalno zauzima važno mjesto, pri čemu joj se obično pristupa sa strahopoštovanjem, a nerijetko i uz veliku dozu mitizacije. Na toj pozadini knjiga Jeziku je svejedno autora Anđela Starčevića, Mate Kapovića i Daliborke Sarić (Zagreb, Sandorf, 2019) po mnogočemu je neobična i novatorska, a moglo bi se reći i ikonoklastička. Autore je na njezino pisanje, kako navode u „Predgovoru”, potaknula želja da kritičkoj analizi podvrgnu „jezične savjete” koji se masovno pojavljuju u javnom prostoru u Hrvatskoj, bilo u samostalnim publikacijama bilo u sklopu tiskanih i elektroničkih medija, a analizi je trebao prethoditi kratak uvod u temeljne spoznaje o standardnom jeziku koje su u (svjetskoj, ne nužno i hrvatskoj) lingvistici danas manje-više općeprihvaćene.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-03-04

Broj časopisa

Rubrika

Prikaz