SASVIM DRUGA PRIČA: RIJEKA NAKON PRVOG SVJETSKOG RATA

DOMINIQUE REILL, THE FIUME CRISIS. LIFE IN THE WAKE OF THE HABSBURG EMPIRECambridge & London: Belknap/Harvard University Press, 2020.

Autor(i)

  • Natka Badurina Università degli Studi di Udine

Ključne riječi:

Rijeka, Dominique Reill

Sažetak

O Rijeci u razdoblju kraja Prvog svjetskog rata posljednjih smo godina vidjeli znatan broj novih znanstvenih publikacija hrvatskih, talijanskih i drugih inozemnih autora te nekoliko izložbi, umjetničkih performansa i dokumentarnih filmova. U godini 2019. tema je dobrano zašla i u medijsku te u političku sferu međunacionalnih i međudržavnih hrvatsko-talijanskih odnosa. Uzroci ovog interesa nalaze se u rasponu od najbanalnijih obljetničkih (stogodišnjica) do jednog prilično unheimlich osjećaja da između tog razdoblja i našeg vremena postoje neke sličnosti i da bi nam one trebale služiti kao upozorenje. To se ponajprije
odnosi na pojave kao što je zamor liberalne demokracije, kult političke ličnosti, populizam, te eksperimentiranje s totalitarnim oblicima vlasti. Talijanska se historiografija temom bavila kontinuirano i u prethodnim desetljećima, proučavajući njezine diplomatske, političke i ne aspekte, uz naglasak na teritorijalnim pitanjima, nacionalnoj izgradnji i D’Annunzijevoj okupaciji
Rijeke kao, prema njegovoj ideji, etapi Risorgimenta. Angloameričko područje tome je pridodalo važne biografske studije o D’Annunziju. Kad na podlozi takvog dosadašnjeg i aktualnog diskursa uzmemo u ruke novu knjigu Dominique Reill, The Fiume Crisis Life in the Wake of the Habsburg Empire(Cambridge & London: Belknap/Harvard University Press, 2020.) shvaćamo da se ovdje radi o sasvim drugoj priči. Knjiga dakako ima u vidu sve što je o temi dosad napisano, obrasce koji su se ustalili u historiografskom i javnom diskursu, pa i njihove narativne obrade i mitove koji su odatle proizašli.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-03-04

Broj časopisa

Rubrika

Prikaz