IZRAŽAVANJE EMOCIJA FRAZEMIMA U DJEČJIM ZNANSTVENO-FANTASTIČNIM ROMANIMA

Autor(i)

  • Nikolina Miletić Sveučilište u Zadru
  • Marija Perić Sveučilište u Zadru

Ključne riječi:

frazemi, znanstveno-fantastični romani, dječja literatura, teorija evaluacije, emocije

Sažetak

Frazemi su sveze riječi čije značenje ne proizlazi iz značenja njihovih pojedinačnih komponenata te imaju sljedeće karakteristike: polileksikalnost, stabilnost i idiomatičnost (usp. Burger 2015: 11ff.). Mogu izražavati različite funkcije: (1) pokazatelji društvenih odnosa, (2) emocionalan stav govornika, (3) ironičnu ili humorističnu distancu, (4) eufemističko djelovanje, (5) argumentaciju i (6) klišeiziranost (usp. Fleischer 1997: 218ff.). Iz navedenih funkcija frazema ističe se njihova sposobnost evaluacije. Prema Du Boisu (2007: 139) je zauzimanje stava tj. evaluacija jedna od najvažnijih mogućnosti jezika. U okviru evaluacijske teorije Martin i White (2005) razlikuju stav, sudjelovanje i gradaciju. Stav se nadalje može podijeliti u afekt, sud i procjenu. U ovome radu naglasak je stavljen na afekt tj. emocionalnu dimenziju značenja frazema. S obzirom da je jedna od karakteristika frazema njihova ekspresivnost promatrat će se izražavanje emocija kroz sam frazem te u kontekstu (usp. Burger 2015: 77). Cilj ovog rada je istražiti način izražavanja emocija frazemima u odabranim dječjim znanstveno-fantastičnim romanima. Uz to će se odgovoriti na sljedeća istraživačka pitanja: U kojoj se mjeri frazemi koriste za izražavanje emocija? Koje su emocije prisutne? Koja kategorija izražavanja emocija je najučestalija?

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Prethodno priopćenje