NOMEN EST OMEN. ONIMI KAO SASTAVNICE HRVATSKIH I ENGLESKIH FRAZEMA

Autor(i)

  • Dunja Zoričić Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Ključne riječi:

hrvatski jezik, engleski jezik, frazem, frazeologija, kontrastivna analiza, onim

Sažetak

U ovome se članku kontrastivno analiziraju odabrani hrvatski i engleski frazemi leksičkog polja onima. Riječ je o frazemima kojima je sastavnicom vlastito ime, odnosno toponim, etnonim ili antroponim. Cilj je rada bio provesti kontrastivnu analizu navedenih frazema da bi se utvrdile podudarnosti, sličnosti i razlike hrvatske i engleske onimijske frazeologije. Također se u odnos stavljaju dvije kulture različite prošlosti i sociolingvističke pozadine,
jedne anglosaksonske, druge slavenske. Polazište analize su hrvatski frazemi za koje se tražilo izrazne i/ili sadržajne ekvivalente. Kontrastivnom su analizom frazemi podijeljeni u tri skupine kroz koje se uočavaju njihove podudarnosti i različitosti, odnosno daje se pregled posebnosti dvaju frazeoloških fondova uvjetovanih kulturološkom, socijalnom, političkom, povijesnom ili nekom drugom značajkom.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak