(NE)MOGUĆNOSTI KNJIŽEVNOKRITIČKIH TEKSTOVA I NJIHOVO MJESTO NA TRŽIŠTU

Autor(i)

  • Saša Stanić Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

interpretacija, književna kritika, vrijednost, kontingencija, društvo spektakla, tržište

Sažetak

U uvodnom dijelu rada sagledavaju se neki od problema interpretacije književnoga djela pod utjecajem poststrukturalističkih i dekonstrukcionističkih teorija u znanosti o književnosti. Rad se potom posvećuje pitanju statusa književne kritike u vremenu obilježenom vladavinom spektakla i tržišta, odnosno u kontekstu suvremene zbilje u kojem tekstovi (u najširem značenju riječi)egzistiraju na bitno drugačiji način nego što smo to kroz povijest pismenosti imali prilike svjedočiti. Primjeri kojim se potvrđuju iznijete teze dotiču se domaće književne i medijske scene, kao i prateće književnokritičke produkcije objavljivane u tiskanim medijima te na internetu i radiju.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad