DVA IZDANJA JEDNOG ROMANA IVANA SUPEKA. JEZIČNE I STILSKE MODIFIKACIJE U KULTURNO-POLITIČKOM OKVIRU

Autor(i)

  • Maciej Czerwiński Uniwersytet Jagielloński, Krakov

Ključne riječi:

hrvatski jezik, jezik u romanu, Ivan Supek, stil, narječje, komunikacija u kulturi

Sažetak

Osnovni je cilj ovoga rada usporedba ratnog romana Ivana Supeka, koji je 1959. godine objavljen kao Dvoje između ratnih linija, a 1995. godine doživio je novo izdanje - Između ratnih linija. Usporedba se vrši na trima razinama jezične zbilje: (1) odnos prema jezičnim elementima koje se smatra hrvatskim/nehrvatskim; (2) uloga narječja; (3) stilske i tekstualne modifikacije. Analiza pokazuje na koji je način modificirano jezično tkivo Supekova romana na tim trima razinama i koji su razlozi za njihovu interpretaciju. One su sve ideološki uvjetovane, no razlikuju se po tome što se referiraju na drukčije kulturne preokupacije. Istraživanje prve razine pokazuje da je Supek u pedesetima bio sklon uporabi hrvatskih elemenata, ali da je u drugom izdanju svoj jezik još više kroatizirao. Što se tiče upotrebe narječja, u prvom izdanju likovi gotovo govore jezikom pripovjedača, dok u drugom jedan od likova govori zagrebačkim idiomom (ovo se interpretira kao u vizuri odnosa standarda prema kajkavskom idiomu od narodnog preporoda, preko Krležinih literarnih intervencija, pa sve do proze u trapericama). Stilistička razina pokazuje da je autor intencionalno intervenirao u tekst kako bi drukčije modelirao svoj odnos prema Drugome svjetskom ratu, drukčije kodirajući ulogu Hrvata i Srba u njemu te mijenjajući u predmetnom svijetu poziciju Hrvatske seljačke stranke.

Objavljeno

2022-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Prethodno priopćenje