PRIPOVJEDNE SLIKOVNICE PIKE VONČINE

Autor(i)

  • Maja Verdonik Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
  • Melita Mlikota Dječji vrtić "Radost" Crikvenica

Ključne riječi:

Pika Vončina, slikovnica, dječja književnost, postmodernizam, pripovijed (narativ), dječja književna animalistika

Sažetak

U radu se predstavljaju odabrane pripovjedne slikovnice hrvatske ilustratorice Pike Vončine koja se u njima pojavljuje kao autorica teksta i ilustracija. Slikovnice žanrovski pripadaju dječjeknjiževnoj animalistici, a u
interpretaciji se polazi od rezultata suvremenih znanstvenih istraživanja o pripovjednoj slikovnici kao umjetničkom djelu u okviru dječje književnosti, u kojem se prožimanjem verbalnog i vizualnog diskursa pripovijeda ista priča. Pri
tom se koristi pristup interpretaciji slikovnice autorice Smiljane Narančić Kovač te drugih autora. Slikovnice se analiziraju s obzirom na pripovjedne razine i uloge pripovjedača obama diskursima u njima. Rezultati analize
pokazuju da su u slikovnicama Pike Vončine često prisutne intradijegetičke razine pripovijedanja na kojima heterodijegetički ili homodijegetički pripovjedači pripovijedaju umetnute hipodijegetičke priče. Pojedine slikovnice
time sadrže višeniščane pripovjedne sljedove koji se u nekim primjerima protežu na više slikovnica. Uz prisutno prožimanje verbalnog i vizualnog diskursa, u pojedinim slikovnicama uočljiva su i neka od postmodernističkih obilježja dječje književnosti kako ih tumači Stjepan Hranjec, kao što su: jezične igre, zaigranost u formi, ironizacija i pripovijedanje izvan i pored autora. U cjelini gledano, s obzirom na ponekad omalovažavajući odnos prema slikovnici općenito, može se zaključiti da autorski opus pripovjednih slikovnica Pike Vončine predstavlja važan doprinos umjetničkoj produkciji suvremene hrvatske slikovnice u okviru hrvatske dječje književnosti.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak