RECENTNI POGLEDI NA DJELO ARTURA CRONIE

ARTURO CRONIA: L’EREDITÀ DI UN MAESTRO A CINQUANT’ANNI DALLA SCOMPARSA, Atti del Convegno di Studi (Padova 20-21 novembre 2017) Uredili R. Benacchio i M. Fin Padova: Esedra editrice, 2019.

Autor(i)

  • Amir Kapetanović

Ključne riječi:

Arturo Cronia, talijanska slavistika, komparatistika, talijanska i hrvatska književnost i kultura

Sažetak

Nedavno je objavljen zbornik radova Arturo Cronia: L’eredità di un maestro a cinquant’anni dalla scomparsa (Esedra editrice, Padova, 2019.), koji su priredile Rosanna Benacchio i Monica Fin nakon znanstvene konferencije održane u Padovi 20.–21. studenoga 2017. u organizaciji Odjela za jezikoslovne i književne studije u Padovi i u suradnji s Akademijom znanosti, književnosti i umjetnosti Galileiana te uz pokroviteljstvo Talijanskoga udruženja slavista. Arturo Cronia (Zadar, 1896. – Padova, 1967.) nedvojbeno je jedan od utemeljitelja talijanske slavistike, koji se slavenskom filologijom bavio u ozračju svjetskih ratova 20. stoljeća i napetih političkih odnosa, a bitan dio svojega znanstvenoga djelovanja posvetio je komparatističkom proučavanju talijanske i hrvatske književnosti i kulture.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Prikaz