PARTICIPI U TEKSTOVIMA PISANIMA KAJKAVSKIM KNJIŽEVNIM JEZIKOM KRAJEM 18. I U 19. STOLJEĆU

Autor(i)

  • Barbara Štebih Golub Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
  • Bojana Schubert Zavod za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb

Ključne riječi:

kajkavski književni jezik, gramatike, participi, sintaktičke funkcije

Sažetak

U literaturi se dokazanim smatra da je u hrvatskome proces departicipija lizacije, tj. adverbijalizacije participa u glagolske priloge završen do 17. st., iako neki od novijih radova (npr. Horvat, Štebih Golub 2016.) te tvrdnje dovode u pitanje. Kako sve poznate gramatike kajkavskoga književnog jezika prikazuju participe, u ovome se radu nastoji odgovoriti na pitanje jesu li participi zaista postojali u književnoj kajkavštini iz vremena nastanka slovnica ili ih kajkavski gramatičari kao i neke druge kategorije (član, preterit, konjunktiv) opisuju tek pod utjecajem egzogenih modela gramatičkog opisa, ili pod utjecajem jezične tradicije (jer se particip rabio u ranijim razdobljima književne kajkavštine). Istraživanje je provedeno na dvjema kajkavskim slovnicama, Matijevićevoj Horvackoj gramatici iz 1810. i Kristijanovićevoj Grammatik der kroatischen Mundart iz 1837. i na odabranim tekstovima dvojice gramatičara (Matijevićevu Rastolnačenju evangelijumov (1796), Rastolnačenjima zvrhu Velikoga katekižmuša III. (1797) i Genovefi (1808) te Kristijanovićevim Blagorečjima (1830), Ezopuševim basnama pohorvačenim (1843), Danici zagrebečkoj (1845) i tekstovima iz njegova aneksnoga rječnika Anhang zur Grammatik der kroatischen Mundart (1940). Opis participa u dvjema gramatikama uspoređuje se s uporabom u tekstovima kako bi se utvrdilo koriste li kajkavski autori participe koje opisuju u gramatikama i u svojim tekstovima i, ako ih rabe, u kojim sintaktičkim funkcijama.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-04-22

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak