O (PROŠIRENIM) VIŠEČLANIM IZRAZIMA U HRVATSKIM UGOVORIMA

Autor(i)

  • Katja Dobrić Basaneže Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Ključne riječi:

Concgram, jezik ugovora, korpus, izvanjezični kontekst, širi kontekst, višečlani izrazi

Sažetak

Višečlani izrazi često su bili predmet istraživanja znanstvenika i stručnjaka (Melinkoff 1963; Danet 1980; Gustafsson 1984; Bhatia 1993; Carvalho 2008; Bukovčan 2009; Gačić 2009; Hudeček et al. 2011), ali su se ona ponajviše odnosila na višečlane izraze kao takve ne uzimajući u obzir njihov širi kontekst (Sinclair 2004). Rad se stoga temelji na istraživanju proširenih višečlanih izraza u hrvatskom jeziku ugovora te upućuje na korisnost takvog istraživanja. U radu se analizira korpus obrazaca hrvatskih ugovora iz kojeg se alatima Concgram i Concordance programa za obradu korpusa WordSmith Tools 6.0. (Scott 2012) poluautomatski izvlače prošireni višečlani izrazi. Radom se nastoji i predložiti načine uspješnog tumačenja takvih izraza analizom izvanjezičnog konteksta.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-04-24

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak