GRAMATIKA JOSIPA VOLTIĆA POSLIJE DVJESTOTINJAK GODINA

Josip Voltić Grammatica illirica / Ilirska gramatika (1803.) Zagreb; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016., priredile i popratnu studiju napisale Marijana Horvat i Sanja Perić Gavrančić

Autor(i)

  • Željka Brlobaš

Ključne riječi:

Josip Voltić, hrvatske gramatike, Ričoslovnik

Sažetak

Prema izvorniku to je kratka aneksna gramatika od šezdesetak stranica koja je služila kao priručna uz trojezični rječnik. Gramatika je pisana dvostupačno, talijanskim i njemačkim jezikom istodobno, s oprimjerenjima na hrvatskome jeziku navedenim u gramatičkim objašnjenjima i h r v a t s k o - t a l i j a n s k o - n j e m a č k i m sprezidbenim i sklonidbenim obrascima. Analizira se i struktura Ričoslovnika kojemu je polazišni jezik bio hrvatski (u odnosu na dotad objavljene rječnike kojima polazni stupac nije bio hrvatski), zatim leksik zastupljen u abecedariju rječnika te Voltićev prinos rječotvorju. Hrvatski dio Ričoslovnika (s naslovom u ikavskom liku) donosi riječi iz svih triju narječja i navodi sva tri izgovora.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-04-24

Broj časopisa

Rubrika

Prikaz