NOVI PRISTUP HRVATSKIM PRIJEDLOZIMA

Darko Matovac PRIJEDLOZI U HRVATSKOME JEZIKU: ZNAČENJE, PROSTORNI ODNOSI I KONCEPTUALIZACIJA Zagreb; Hrvatska sveučilišna naklada, 2017

Autor(i)

  • Sanda Lucija Udier

Ključne riječi:

Darko Matovac, Prijedlozi u hrvatskome jeziku: značenje, prostorni odnosi i konceptualizacija, kognitivna lingvistika

Sažetak

Knjiga Prijedlozi u hrvatskome jeziku sastoji se od Uvoda, inicijalnih poglavlja O prijedlozima i O značenju prijedloga, glavnoga poglavlja Značenjski utemeljen opis upotrebe odabranih prijedloga (po, s, iz, bez, do, o, nad, pod, pred, za), Zaključnih napomena te dvaju priloga (Popis i opis najčešćih značenja hrvatskih prijedloga i Popis semantičkih funkcija adpozicija). /.../ Knjiga se bavi vrlo ozbiljnom, složenom i važnom kroatističkom i lingvističkom temom, bogata je i kompleksna te napisana pitko i pregledno, a svoju građu predstavlja na vrlo uvjerljiv i, koliko je moguće, jednostavan način. /.../ Među odlikama knjige treba istaknuti i više puta istaknute mogućnosti praktične primjene iznesenih spoznaja, osobito u području poučavanja hrvatskoga jezika.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-04-25

Broj časopisa

Rubrika

Prikaz