VRIJEDAN DOPRINOS DIJALEKATSKOJ LEKSIKOGRAFIJI

Silvana Vranić, Ivo Oštarić RJEČNIK GOVORA NOVALJE NA OTOKU PAGU Novalja – Rijeka; Grad Novalja, Ogranak Matice hrvatske u Novalji i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016.

Autor(i)

  • Sanja Zubčić Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

Silvana Vranić, Ivo Oštarić, Rječnik govora Novalje na otoku Pagu, dijalektologija

Sažetak

Autorski je dvojac Silvana Vranić i Ivo Oštarić završio višegodišnji posao te hrvatsku i slavističku filologiju obogatio novim dijalekatskim "Rječnikom govora Novalje na otoku Pagu". Rječnik je objavljen 2016. godine u suizdanju Grada Novalje, Ogranka Matice hrvatske u Novalji i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a recenzirali su ga prof. dr. sc. Josip Lisac i izv. prof. dr. Sanja Zubčić. Rječnička građa i njezina obrada nedvojbeno upućuju na dvije dimenzije ove knjige: znanstvenu
i kulturološku. Na znanstvenoj razini ovo je nedvojbeno jedan od ponajboljih hrvatskih dijalekatskih rječnika koji
svojim opsegom od gotovo 10.000 natuknica ulazi u grupu najopsežnijih rječnika, ali još više dubinom leksikografskoga opisa, nerijetko nadmašuje postojeće i uspostavlja nove metodološke standarde. Na kulturološkoj razini ova je knjiga spomenik
Novaljcima i načinu njihova života kojega je jezik neizostavan dio.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-04-29

Broj časopisa

Rubrika

Prikaz