KONCEPTUALNA METAFORA DANAS – REKAPITULACIJA I NOVI SMJEROVI

METAFORE KOJE ISTRAŽUJEMO: SUVREMENI UVIDI U KONCEPTUALNU METAFORU Zagreb; Srednja Europa, 2014., gl. ur. Mateusz-Milan Stanojević

Autor(i)

  • Cecilija Jurčić Katunar Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

Mateusz-Milan Stanojević, Metafore koje istražujemo: suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu, konceptualna metafora, kognitivna lingvistika

Sažetak

Pojava knjige "Metafore koje istražujemo: suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu" svjedoči prije svega o zrelosti domaće kognitivnolingvističke znanstvene zajednice – naime da kvalitetnih i intrigantnih istraživanja, radova, autora koji se bave konceptualnom metaforom ima dovoljno, i da pritom posjedujemo širinu da vlastita istraživanja smjestimo u svjetske okvire i trendove, u realnome vremenu. /.../ Cilj je bio objediniti različita suvremena (empirijska) istraživanja o konceptualnoj metafori (njezinim teorijskim, primijenjenim, jezičnim, konceptualnim i komunikacijskim aspektima) iz perspektiva različitih disciplina, a koja bi se barem u nekoj mjeri oslanjala na podatke ili ilustracije iz hrvatskog jezika.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-04-29

Broj časopisa

Rubrika

Prikaz