RIJEČ UNAPRIJED

Autor(i)

  • Lada Badurina Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
  • Ivo Pranjković

Ključne riječi:

gramatika, komunikacija

Sažetak

Ovaj broj časopisa Fluminensia posvećen je temi Gramatika i komunikacija.
Predvidjeli smo da se u okviru te teme posebna pozornost posveti tipovima gramatika s
obzirom na odnos prema jezičnoj uporabi, pri čemu se naročito imaju u vidu
strukturalistički/formalni, funkcionalni i kognitivni tipovi gramatika.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-06-01

Broj časopisa

Rubrika

Uvodnik