FORMALNO I FUNKCIONALNO U JEZIKU: SISTEMSKA FUNKCIONALNA GRAMATIKA U ODNOSU NA OSTALE FUNKCIONALNE GRAMATIKE I KOGNITIVNOLINGVISTIČKE PRISTUPE

Autor(i)

  • Mirjana Borucinsky Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
  • Sandra Tominac Coslovich Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Ključne riječi:

sistemska funkcionalna gramatika, tradicijski funkcionalizam, netradicijski funkcionalizam, leksikogramatika

Sažetak

U ovome radu opisuje se sistemska funkcionalna gramatika (SFG) (Halliday 1985, 1994, Halliday i Matthiessen 2004, Fawcett 2010) kao jedna od temeljnih tradicijskih funkcionalnih gramatika. Uz kratki uvod o formalnim i funkcionalnim pristupima opisu jezika, u radu se opisuju nastanak i razvoj sistemske funkcionalne gramatike, njezina dva temeljna modela (sydneyski i cardiffski) te se pojašnjavaju najvažniji pojmovi kao što su leksikogramatika, metafunkcije, izbor i položaj. Nadalje, razmatra se položaj SFG-a u odnosu na ostale tradicijske funkcionalne teorije kao što su funkcionalna gramatika (Dik 1989, 1991), gramatika uloga i referenci (Foley i Van Valin 1984, Van Valin i LaPolla 1997), funkcionalizam Zapadne obale (Givón 1995, 2001, Hopper 1987, 1992 Hopper i Thompson 1984) te u odnosu na kognitivnolingvističke pristupe (tj. netradicijski funkcionalizam) posebno konstrukcijsku gramatiku (Lakoff 1987, Fillmore i Kay 1993, Kay i Fillmore 1999, Goldberg 2006, Michaelis i Lambrecht 1996, Croft 2001) u nastojanju da se pokažu prednosti ovoga teorijskog okvira.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-06-01

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad