JEDNORJEČNI CRKVENI NAZIVI 18. STOLJEĆA U DIJAKRONIJSKOJ PERSPEKTIVI

Autor(i)

  • Irena Krumes Šimunović Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek

Ključne riječi:

crkveno nazivlje, strukovni jezik, katekizmi, povijest hrvatskoga jezika, 18. stoljeće

Sažetak

U radu je ekscerpcijom crkvenog nazivlja iz reprezentativnog korpusa katekizama na hrvatskom jeziku, tiskanih tijekom 18. stoljeća, zabilježen velik broj danas poznatih, ali i potpuno nepoznatih crkvenih naziva. Odabrani korpus katekizama smatra se udžbeničkom literaturom za katolički vjeronauk u kojoj znanstveni stil prevladava nad književnoumjetničkim. Prati se izraz ekscerpiranih crkvenih naziva u dijakronijskoj perspektivi kako bi se pokazala uporabna norma (kao i značenje) u istovrsnim djelima tijekom stotinu godina. Među prikazanim primjerima primijećene su i određene izrazne varijante. Komparativnom analizom izraza i značenja povijesnih i suvremenih naziva uočavaju se posebnosti u značenjskim odnosima crkvenih naziva. Značenjska struktura crkvenog nazivlja upućuje na činjenicu da je terminologizacija crkvenoga nazivlja u 18. stoljeću provedena, ali da su postojale razlike u nekim izrazima i značenjima u odnosu na suvremeno crkveno nazivlje.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-06-01

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak