ETNOLINGVISTIČKI POGLED NA KLAKAR POČETKOM 20. STOLJEĆA

Autor(i)

  • Marinko Vuković Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
  • Irena Miloš Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Ključne riječi:

slavonska Posavina, Klakar, početak 20. st., ikavskojekavski govor, materijalna kultura, fonološke osobitosti, morfološke osobitosti, leksičke osobitosti, sintaktičke osobitosti

Sažetak

U radu se interdisciplinarno i sintezno donose jezične, kulturne i povijesne činjenice o Klakaru u slavonskoj Posavini na prijelazu 19. u 20. stoljeće. S etnološkoga i dijalektološkoga aspekta promatra se dio neobjavljenih etnografskih zapisa klakarskoga učitelja Luke Lukića (dovršenih 1913.) koji se tiču materijalne kulture, a čiji se povezanost i utjecaj vide posebice u leksiku pa se tomu dijelu posvećuje i veća pozornost . Uz leksičke, donose se morfološke, sintaktičke i fonološke osobitosti klakarskoga govora toga doba. Na temelju pretpostavke o jezičnoj i teritorijalnoj povezanosti zaključuje se o povijesnokulturnoj i jezičnoj homogenosti te o divergentnosti (s različitim utjecajima – daljim osmansko-turskim te bližima mađarskim i njemačkim), a jezični se identitet povezuje s etničkim (jezik se promatra i kao kulturni element etnosa).

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-06-01

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak