MOGUĆE ČITANJE SIMBOLA MAJČINSTVA U PREDMETNOM SLOJU CIKLUSA PJESAMA „PSALMI NEROTKINJE” VESNE PARUN

Autor(i)

  • Tin Lemac

Ključne riječi:

poezija Vesne Parun, interpretacija, simbologija, stilistika, poetika, majčinstvo

Sažetak

„Ti i nikad”. Iako se navedena zbirka posebno ne ističe u kritičkom sagledavanju Paruničine poezije, sadrži taj važan ciklus u kojem se demonstrira mit o majčinstvu. Ta kategorija nije posebno obrađena u Paruničinoj poeziji, već se nadovezuje na tematizaciju marijanskog etosa u sagledavanju pozicije ženskog subjekta i njezine okrenutosti prema Drugom. Tekstovi pjesama podvrgnuti su simbološkoj i stilističkoj analizi koje su se pokazale kao prih¬vatljivi pristupi u tumačenju simbola majčinstva kao zarobljenosti u ideološke silnice patrijarhalnog diskursa. Time se dosadašnja saznanja o Paruničinoj poetici bitno nado¬punjuju i sistemski se odvajaju tematizacije raznorodnih fenomena vezanih za ženski subjekt ove lirike kao najizraženiju noseću instancu.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-08-31

Broj časopisa

Rubrika

Prethodno priopćenje