O TRANSKRIPCIJI U KAJKAVSKOJ DIJALEKTNOJ LEKSIKOGRAFIJI

Autor(i)

  • Jela Maresić Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Zagreb

Ključne riječi:

transkripcija, dijalekatni rječnici, kajkavski

Sažetak

U radu se na odabranim primjerima iz objavljenih kajkavskih dijalektnih rječnika naznačuju neki problemi koji se pojavljuju pri transkripciji i interpretaciji dijalektne građe koja je u njima prezentirana. Razmatraju se moguća rješenja odabira transkripcije u leksikografskom opisu jednoga sustava (jednoga mjesnoga govora) i/ili pojedinoga dijalekta kajkavskoga narječja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-08-31

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad