ENGLESKI U HRVATSKOME: ZNANSTVENI IZRIČAJ BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Autor(i)

  • Irena Bogunović Pomorski fakultet, Rijeka
  • Bojana Ćoso

Ključne riječi:

jezično posuđivanje, hrvatski jezik, engleski jezik, znanstveni stil, biomedicina i zdravstvo

Sažetak

Engleski je jezik lingua franca današnjice i kao takav dio je šire pojave – engleskoga kao internacionalnog jezika. Njegov je utjecaj na druge jezike, pa i na hrvatski, prisutan u gotovo svim funkcionalnim stilovima. Cilj je ovoga rada istražiti utjecaj engleskoga jezika na hrvatski u znanstvenom području biomedicine i zdravstva. Istraživanjem se ispituje uporaba anglizama i engleskih riječi na leksičkoj razini te pasiva, dvočlanih predikata i jukstapozicije na sintaktičkoj razini. Prikupljena se građa temelji na uvodnom dijelu znanstvenih i stručnih članaka iz časopisa Acta Stomatologica Croatica, Gynaecologia et Perinatologia, Medicina Fluminensis i Paediatria Croatica. Rezultati pokazuju da je utjecaj engleskoga jezika najizraženiji na leksičkoj razini, što se očituje u čestoj uporabi anglizama – 1,55% od ukupnog broja riječi su anglizmi. Na sintaktičkoj se razini najučestalijom pokazala jukstapozicija.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-08-31

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad